Bijzondere dieren in het gebied

In het plangebied van het transferium leven veel bijzondere dieren. De afgelopen jaren hebben wij in het plangebied verschillende soorten dieren vastgelegd met onder meer behulp van wildcamera’s.
Wij benadrukken dat alle foto’s en video’s op deze pagina zijn gemaakt in het gebied waar de Provincie Drenthe een transferium wil realiseren, inclusief realiseren of wijzigen van (nieuwe) afritten.

Een aantal diersoorten die voorkomen in het plangebied transferium De Punt

Diersoorten die voorkomen in het plangebied transferium De Punt- transferium-nee

Jonge otters

Jonge otters

Bever

Bever

Hermelijn

IMG_0040

Bunzing

Steenmarter

Roerdomp

Roerdomp