Heroverweging Transferium de Punt

Heroverweging Transferium de Punt

Hieronder een e-mail uit december 2022 van Nelleke Vedelaar, Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Provincie Drenthe.

—–

Geachte heer, mevrouw,

Eind oktober 2022 organiseerden de provincie Drenthe samen met de gemeente Tynaarlo twee bewonersavonden en een bijeenkomst voor bedrijven en (natuur)organisaties over het project Transferium De Punt. U heeft toen uw mening gedeeld over het project: fysiek op de informatiebijeenkomst of digitaal via de enquête. Uit die gesprekken en de enquête is gebleken dat er weinig draagvlak is voor een OV-hub bij De Punt. Ook het College van B&W van de gemeente Tynaarlo heeft laten weten onvoldoende draagvlak te zien. Hierbij wil ik u informeren dat ik namens Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten zal adviseren om het project in zijn geheel te stoppen.

Weinig draagvlak voor OV-knooppunt
Uit de gesprekken met mensen uit de omgeving, vertegenwoordigers van bedrijven of belanghebbende (natuur) organisaties kwam naar voren dat de meerwaarde van een OV-knooppunt op deze locatie sterk wordt betwijfeld. De locatie ligt in het Nationaal Park Drentsche Aa en bovendien worden de P+ R Haren en de OV-Hub in Westlaren als goede alternatieven ervaren. Ik wil realistisch zijn en constateer om die reden dat er te weinig draagvlak is voor het plan in zijn geheel.

Verkeersveiligheid en natuuropgave
Op een aantal onderdelen blijven wel opgaven bestaan. Een veelgehoorde zorg is de veiligheid van fietsers en de verkeersonveilige situaties die regelmatig ontstaan onderaan de afrit vanuit Groningen op de kruising met de Groningerstraat. Nu het voornemen is om het project te stoppen, blijft dit een punt van aandacht die ik heb meegegeven aan de gemeente Tynaarlo, beheerder van deze weg. Wethouder Jelbrich Peters, verkeer en openbaar vervoer gemeente Tynaarlo, heeft aangegeven graag verder te willen praten over wat er mogelijk is. De gemeente denkt bijvoorbeeld aan een rotonde ter verbetering van de verkeersveiligheid en het versterken van de natuurwaarden in het beekdal van het Drentsche Aa.

De provincie Drenthe zal de natuurmaatregelen, zoals een faunaduiker en de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ter plaatse, verder uitwerken. Ook blijft de provincie samen met het OV-bureau kijken naar kansen voor het OV-netwerk.

Provinciale Staten bespreken het voorstel in maart 2023. Meer informatie over het voorstel leest u op www.drentsparlement.nl. De uitkomsten van de gesprekken met de omgeving, de resultaten van de enquête en het persbericht vindt u in de bijlage. Ik wil u bedanken voor uw inbreng en betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,

Nelleke Vedelaar

Gedeputeerde Verkeer en Vervoer