Geef uw reactie door

Geef uw reactie door

De Provincie Drenthe peilt draagvlak voor haar plannen omtrent de aanleg van een transferium bij De Punt. Hiervoor organiseert zij op 25 en 27 oktober inloopavonden (19.30-21.00 uur Flora Holland, Burgemeester JG Legroweg 80 te Eelde). Veel omwonenden en organisaties vinden dat de aanleg van het transferium niet door moet gaan. U kunt ons helpen door hieronder een korte reactie te geven waarom het Transferium De Punt inclusief nieuwe op- en afritten volgens u niet door moet gaan. De reacties zullen we verzamelen en overhandigen aan de Provincie.

. Geef uw reactie op deze pagina door.