Zeg NEE tegen een transferium bij De Punt!

December 2022

Eind oktober 2022 organiseerden de provincie Drenthe samen met de gemeente Tynaarlo twee bewonersavonden en een bijeenkomst voor bedrijven en (natuur)organisaties over het project Transferium De Punt. Uit die gesprekken en een enquête is gebleken dat er weinig draagvlak is voor een OV-hub bij De Punt. Ook het College van B&W van de gemeente Tynaarlo heeft laten weten onvoldoende draagvlak te zien. Gedeputeerde Staten zal aan Provinciale Staten adviseren om het project in zijn geheel te stoppen.

 


Oktober 2022

Tijdens de bijeenkomsten over het transferium zijn de door u toegezonden reacties op 27 oktober jl. overhandigd aan gedeputeerde Vedelaar (Provincie Drenthe) en wethouder Peters (gemeente Tynaarlo).

De reacties die u heeft toegezonden dienden als peiling: middels de bijeenkomsten wilde de Provincie Drenthe in samenwerking met de Gemeente Tynaarlo voor de laatste keer peilen hoe omwonenden en belangstellenden over de plannen omtrent het transfersom denken.

Wij hebben van u meer dan 250 reacties mogen ontvangen. Een mooi resultaat bovenop de al eerder ontvangen 2300 handtekeningen van de petitie!

Uit de reacties blijkt wederom duidelijk dat dat er vanuit de bevolking géén draagvlak is voor het allesomvattende transferium project. De reacties kunt u zelf inzien via onderstaande link.

De uitspraak “het wordt een alles of niets besluit” van zowel wel gedeputeerde Vedelaar als wethouder Peters stemt ons positief.

We hopen dat beide voet bij stuk houden en volledig afzien van dit desastreuze project.

Laten we de omgeving van het Nationaal Park Drentsche Aa koesteren!

Namens transferium-nee,

Erik Bazuin (Glimmen) en Sylvie Westerhof (Tynaarlo)

ijsvogel
Wij

Bezorgde burgers en instanties

Constateren

 • Dat er geen nut en noodzaak is; bij Haren is al een groot transferium
 • Dat er vanuit de samenleving geen behoefte is
 • Dat dit ten koste gaat van de natuur binnen Nationaal Park Drentsche Aa
 • Dat de groene entree van Yde, De Punt, Eelde en Glimmen verdwijnt
 • Dat het leefgebied van (beschermde) diersoorten verdwijnt
 • Dat de aangepaste ringweg van Groningen voldoende doorstroming biedt
 • Dat verkeersdrukte, geluidsoverlast en lichtvervuiling optreedt
Wij

Bezorgde burgers en instanties

Constateren

 • Dat er geen nut en noodzaak is; bij Haren is al een groot transferium
 • Dat er vanuit de samenleving geen behoefte is
 • Dat dit ten koste gaat van de natuur binnen Nationaal Park Drentsche Aa
 • Dat de groene entree van Yde, De Punt, Eelde en Glimmen verdwijnt
 • Dat het leefgebied van (beschermde) diersoorten verdwijnt
 • Dat de aangepaste ringweg van Groningen voldoende doorstroming biedt
 • Dat verkeersdrukte, geluidsoverlast en lichtvervuiling optreedt
ijsvogel