Transferium nee!

December 2022

Eind oktober 2022 organiseerden de provincie Drenthe samen met de gemeente Tynaarlo twee bewonersavonden en een bijeenkomst voor bedrijven en (natuur)organisaties over het project Transferium De Punt. Uit die gesprekken en een enquête is gebleken dat er weinig draagvlak is voor een OV-hub bij De Punt. Ook het College van B&W van de gemeente Tynaarlo heeft laten weten onvoldoende draagvlak te zien. Gedeputeerde Staten zal aan Provinciale Staten adviseren om het project in zijn geheel te stoppen.